Sat Stoenesti - Str. 1 Decembrie 1918 nr. 123, jud. Giurgiu
Tel/Fax: 0246.256.258 si 0246.256.005 E-mail: primarie@floresti-stoenesti.ro

Asistenţă socială

  Acte necesare depunerii dosarului pentru Alocaţia de Stat Copie certificat nastere copil Copii de buletin ale parintilor 1 dosar   Acte necesare depunerii dosarului pentru Alocaţia de Susţinere Buletine de identitate (copie); Certificate de naştere pentru copiii mai mici de 14 ani (copie); Certificat de căsătorie (copie); Livret de familie (copie); Hotărâre judecătorească de divorţ sau de încredunţare a minorilor (dacă este cazul – copie); Adeverinţă de salariat...