Sat Stoenesti - Str. 1 Decembrie 1918 nr. 123, jud. Giurgiu
Tel/Fax: 0246.256.258 si 0246.256.005 E-mail: primarie@floresti-stoenesti.ro

Hotărâri 2021

ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI 29 IAN 2021 HOTĂRÂREA NR.1, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni (29.01.2021-29.04.2021). 29 IAN 2021 HOTĂRÂREA NR.2, privind aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul comunei Florești-Stoenești pentru anul școlar 2021-2022. 29 IAN 2021 HOTĂRÂREA NR.3, privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul comunei Florești-Stoenești,... 

Hotărâri 2020

ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI 30 IAN 2020 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 30.01.2020. 27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.1, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni începând cu 27.02.2020. 27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.2, privind aprobarea raportului de evaluare în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2019 (S.V.S.U.). 27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.3, privind aprobarea raportului... 

Hotărâri 2019

ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI 23 IAN 2019 HOTĂRÂREA NR.1, privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 31.01.2019 – 30.04.2019. 23 IAN 2019 HOTĂRÂREA NR.2, privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu pentru trimestrul al IV-lea al anului 2018. 23 IAN 2019 HOTĂRÂREA NR.3, privind aprobarea Regulamentului privind prestarea activității/muncă neremunerată în folosul comunității. ... 

Hotărâri 2018

ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI 08 IAN 2018 HOTĂRÂREA NR.1, privind aprobarea deficitului din excedentului bugetului local la secțiunea de dezvoltare sursa A în sumă de 586697,98 lei și sursa E în sumă de 29359,75 lei a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu. 08 IAN 2018 Procesul Verbal de ședință de îndată a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 08.01.2018. 31 IAN 2018 HOTĂRÂREA NR.2, privind... 

Hotărâri 2017

ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI 09 IAN 2017 HOTĂRÂREA NR.1, privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu pe perioada 09.01.2017-09.04.2017. 09 IAN 2017 HOTĂRÂREA NR.2, privind acoperirea definitiva din excedentul Bugetului Local a deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma de 482.302,40 lei, din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al comunei Floresti-Stoenesti. 09 IAN 2017 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local... 

Hotărâri 2016

INAPOI LA HOTĂRÂRI 03 FEB 2016 HOTĂRÂREA NR.1, privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2016. 03 FEB 2016 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 03.02.2016. 19 FEB 2016 HOTĂRÂREA NR.2, privind aprobarea cotizatiei comunei Floresti-Stoenesti pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa. 19 FEB 2016 HOTĂRÂREA NR.3, privind incetarea calitatii... 

Hotărâri 2015

INAPOI LA HOTĂRÂRI 09 FEB 2015 HOTĂRÂREA NR.1, privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si listei de investitii. 09 FEB 2015 HOTĂRÂREA NR.2, privind aprobarea Planului Urbanistic General si Regulamentului local de Urbanism al comunei Floresti-Stoenesti. 09 FEB 2015 HOTĂRÂREA NR.3, privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Floresti-Stoenesti pentru anul 2015. 09... 

Hotărâri 2014

INAPOI LA HOTĂRÂRI 10 IAN 2014 HOTĂRÂREA NR.1, privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2013 in suma de 6603.42 lei din excedentul bugetului local. 31 IAN 2014 Procesul Verbal al sedintei publice de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 10.01.2014. 31 IAN 2014 HOTĂRÂREA NR.2, privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.53/20.12.2013. 31 IAN 2014 HOTĂRÂREA NR.3, privind completarea Hotararii... 

Hotărâri 2013

INAPOI LA HOTĂRÂRI 09 IAN 2013 HOTĂRÂREA NR.1, privind acoperirea definitiva din excedentul Bugetului Local a deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma de 138.499,91lei, din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al com. Floresti-Stoenesti. 09 IAN 2013 HOTĂRÂREA NR.2, privind desemnarea domnului Salomia Marius pe linia relatiei cu presa si informarii directe a persoanelor. 15 FEB 2013 HOTĂRÂREA NR.3, privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local FLORESTI-STOENESTI... 

Hotărâri 2012

INAPOI LA HOTĂRÂRI 23 FEB 2012 HOTĂRÂREA NR.1, privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni care va conduce sedintele Consiliului Local si va semna hotararile adoptate de acesta. 23 FEB 2012 HOTĂRÂREA NR.2, privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Lista de Investitii a Primariei com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu pe anul 2012. 23 FEB 2012 HOTĂRÂREA NR.3, privind revocarea hotararii nr.34/2011 a Consiliului Local Floresti-Stoenesti,...